Ashtanga yoga

Ashtanga yoga är en av de mest dynamiska yogaformerna, det betyder att vi gör rörelser i ett flöde efter varandra och rörelserna synkroniseras med andningen. Vi stannar i varje  rörelse 5-10 andetag. Varje pass består av inledande solhälsningar (en sekvens av rörelser som värmer upp kroppen), stående rörelser, sittande rörelser, avslutande rörelser. Varje pass avslutas med en avslappning på 5-10 minuter.

Ashtanga yoga karakteriseras av att andning och rörelse synkroniseras och rörelserna görs i ett flöde efter varandra. Andningen vi använder kallas Ujjayi andning (den segrande andningen), vi andas in och ut genom näsan, förlänger andetagen, stämbanden stängs till en aning vilket skapar ett lätt väsande ljud som havsbrisen. Den speciella andningstekniken med förlängda andetag gör att värma utvecklas i kroppen vilket underlättar rörelserna. De förlängda andetagen verkar också lugnande på nervsystemet.

Ashtanga yoga består av åtta grenar eller delar, asanas (rörelser) som de flesta börjar med att utöva är den tredje grenen.

De åtta delarna är;

Yamas -fem rådför ett harmoniskt leverne

Ahimsa
–  att inte ha intentionen att skada andra eller sig själv
Satya– ärlighet
Asteya– inte ta något som inte frivilligt skänkts
Bramacharya-klokt nyttjande av sexuell energi

Aparigraha-inte samla på sig mer än man behöver

Niyamas – personliga principer

Saucha – renlighet (yttre och inre)
Santosha– förnöjelse, att vara nöjd med det man har
Tapas– disciplin, tålamod
Svadhyaya– studier av sig själv, begrundandet av spirituella texter
Isvara-pranidhana– hängivenhet, dedikation till idealet av ren medvetenhet

Asanas – utövandet av rörelser, positioner

Pranayama – andningsövningar

Pratyahara – tillbakadragande av sinnena, rikta medvetenheten inåt.

Dharana – koncentrationsmeditation, medvetenheten riktas mot en sak (t.ex. andningen, ljud, förnimmelser i kroppen)

Dyana – koncentrationen fördjupas i meditationen

Samadhi – upplevelse av ren medvetenhet

 

Lämna ett svar